ಬೀಟ್:
ಮುಖಪುಟ » ಸುದ್ದಿ » IBC2019 ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್: ವೀಡಿಯೊ ವಿಷಯವನ್ನು ರಚಿಸಲು, ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ

IBC2019 ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್: ವೀಡಿಯೊ ವಿಷಯವನ್ನು ರಚಿಸಲು, ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ


ಅಲರ್ಟ್ಮಿ

This year at IBC2019 ಕ್ವಾಂಟಮ್ will showcase its significantly expanded product portfolio designed for end-to-end media workflows. Visit ಕ್ವಾಂಟಮ್’s stand (# 7 B07) to see solutions for on-set production, processing and content transport, studio editing and finishing in 8K, and digital media archiving.

“We’ve dramatically accelerated our pace of innovation in the last year, introducing award-winning NVMe storage, distributed cloud services and analytics, removable edge storage, video surveillance storage, and more. ಕ್ವಾಂಟಮ್ has undergone a significant transformation, and our customers have taken notice. At IBC, visitors will see a new ಕ್ವಾಂಟಮ್ with more focused attention on accelerating and enhancing media workflows,” notes Eric Bassier, Head of Product and Technology Marketing.

Highlights include:

A Completely Refreshed StorNext Product Line

ಕ್ವಾಂಟಮ್ will demonstrate the latest version of its award-winning StorNext file system and the latest series of StorNext appliances. ಕ್ವಾಂಟಮ್ will show completely redesigned appliance hardware with 2x faster performance, editing and coloring of 8K content in real time, new predictive tiering and analytics capabilities, new ways to integrate with cloud, and a simplified user experience.

ಕ್ವಾಂಟಮ್ F-Series NVMe Storage

Making its European debut is the ಕ್ವಾಂಟಮ್ F-Series, an ultra-fast, highly available NVMe storage array for editing, rendering, and processing video content and other large unstructured datasets.

Designed for performance, availability and reliability, F-Series uses NVMe flash drives for ultra-fast reads and writes – up to five times faster than traditional flash-storage/networking systems – to deliver real-time editing and rendering of 4K and 8K quicker than all other previous competitive solutions. By using cutting edge RDMA networking technology, the F-Series delivers consistent low-latency performance over IP networks, eliminating the need for expensive, complex fiber channel SANs.

Any studio, post-house, or broadcaster working with high-res content at high frame rates and looking to move from fiber channel to IP-based infrastructures will want to learn more about the F-Series.

Read the full announcement ಇಲ್ಲಿ.

R-Series Edge Storage

ಕ್ವಾಂಟಮ್ will also showcase its R-Series ruggedized removable storage solution. Designed for mobile and remote video storage, R-Series is ideal for transporting content between on-set production and studios.

Read the full announcement ಇಲ್ಲಿ.

Distributed Cloud Services and Cloud-Based Analytics Software

ಜೊತೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್’s new Distributed Cloud Services suite, media customers can now redirect valuable IT and engineering resources to focus on meeting business goals, improving the overall user experience and maximizing return on investment for video storage.

ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್’s new Cloud-Based Analytics (CBA) software, the Distributed Cloud Services suite provides a central hub where ಕ್ವಾಂಟಮ್ products send product and environmental data. ಕ್ವಾಂಟಮ್’s global services team uses this data to proactively manage the customer’s environment, either as an operational service or as a pay-per-use Storage-as-a-Service offering.

Read the full announcement ಇಲ್ಲಿ.

ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್

ಕ್ವಾಂಟಮ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಷಯವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು, ರಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ - ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ದಶಕಗಳಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಡೇಟಾ ಜೀವನಚಕ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೂ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ, ಕ್ವಾಂಟಮ್‘s platforms provide the fastest performance for high-resolution video, images, and industrial IoT. That’s why the world’s leading entertainment companies, sports franchises, researchers, government agencies, enterprises, and cloud providers are making the world happier, safer, and smarter on ಕ್ವಾಂಟಮ್. See how at www.quantum.com.

Media resources