ಬೀಟ್:
ಮುಖಪುಟ » ಸುದ್ದಿ » ಸೂಪರ್ ಬೌಲ್ XLVIII ನಲ್ಲಿ ರೂಟಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಗೇಮ್ ಕ್ರೀಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪೆಸಾ

ಸೂಪರ್ ಬೌಲ್ XLVIII ನಲ್ಲಿ ರೂಟಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಗೇಮ್ ಕ್ರೀಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪೆಸಾ


ಅಲರ್ಟ್ಮಿ

(Huntsville, Alabama–January 31, 2014) PESA, a leading U.S.-based designer and manufacturer of professional audio and video connectivity, today announced Game Creek Video, an HD mobile production company based in Hudson, N.H., will use PESA video and audio routers for FOX’s coverage of Super Bowl XLVIII at MetLife Stadium in New Jersey on Sunday, Feb. 2.

Game Creek Video is using a PESA Cheetah digital video router to support the FOX broadcast production of Super Bowl XLVIII.


ಅಲರ್ಟ್ಮಿ